சாதனை - sathanai

sathanai


2011 மணி நேரம் பேசலாமா
2011 குறும்பு சண்டை போடலாமா
2011 முத்தங்கள் கேட்கலாமா
2011 நாட்கள் காத்திருக்கலாமா

2011 மணி நேரம் காலையில் அவளுடன் நடைபயணம்
2011 முறை "உன்னை காதல் செய்கிறேன்" என்று சொல்லாமா
2011 கவிதைகள் அவளை பற்றி மட்டும் எழுதலாமா
2011 SMS அவளுக்கு மட்டும் அனுப்பலாமா
2011 அவளுக்கு கதை சொல்லி தூங்க வைக்கலாமா

வேண்டாம் வேண்டாம்
2011 வருடங்கள் அவளுடன் வாழ்ந்தால் போதும்.

I started writing in new social blogging platform. http://sozialpapier.com/ . Catch me, if you canPlease Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free