புதிதாய் பிறந்தான்-puthithai piranthan

puthithai piranthan


அவள் புன்னகை பார்த்த நாள்
அவள் காதல் சொல்லாமல் அமைதியாக சென்ற அந்த நாள்
அவன் அவளுடன் பேசாத மறுநாள்
அவன் காதல் சொல்லி அவள் ஏற்றுகொண்ட இந்த நாள்
அவன் "புதிதாய் பிறந்தான்".

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free