புதிதாய் பிறந்தான்-puthithai piranthan

puthithai piranthan


அவள் புன்னகை பார்த்த நாள்
அவள் காதல் சொல்லாமல் அமைதியாக சென்ற அந்த நாள்
அவன் அவளுடன் பேசாத மறுநாள்
அவன் காதல் சொல்லி அவள் ஏற்றுகொண்ட இந்த நாள்
அவன் "புதிதாய் பிறந்தான்".

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

பெண்மை - penmai

En alagu Kavithai nee