பார்வை - parvai

parvai
தோய்ந்த இந்த இதயம்
தூரத்தில் இருந்து கிடைத்த பார்வை
துவளாத காகித காதல்
தூக்கத்தில் இருந்தும் விழித்துருக்கும் இதயம்
காதலில் இவனும் இவளும்

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

பெண்மை - penmai

En alagu Kavithai nee