மூன்று மாதம் - moontru maatham

moontru maatham
ஜன்னல்லோர சாரலோ
இவள் புன்னகை ஒரு தூரலோ
பொழுதும் போயாச்சு
இவன் காதல் கருவாகி உயிராச்சு
"இவள் இன்று மூன்று மாதம்"

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free