வாடகை

நிலவுக்கு பறக்கிறேன் இவள் நிழல்லோடு நடக்கையில்,
காதலில் நனைகிறேன்
இவள் கை அசைத்து கூப்பிடும் பொழுதிலே,
இவள் செல்ல கோபம் கொண்ட நாட்களில்
என் செவிகளை
வாடகை எடுத்துக்கொள்ளும்
இந்த செல்போன் எந்திரமே.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free