500 & 1000 செல்லாமல் போகும் - tamil kavithai sms

500, 1000 என மொத்தமாக முத்தங்கள் தந்தாள் செல்லாமல் போகும் என்று,
100,100 ஆக தருகிறேன் என்றாள், தினம் தினம்
முத்தங்கள் தொடரும்...

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

கேள்வி , பதில்- kelvi pathil

love kavithai sms in english