500 & 1000 செல்லாமல் போகும் - tamil kavithai sms

500, 1000 என மொத்தமாக முத்தங்கள் தந்தாள் செல்லாமல் போகும் என்று,
100,100 ஆக தருகிறேன் என்றாள், தினம் தினம்
முத்தங்கள் தொடரும்...

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free