500 & 1000 செல்லாமல் போகும் - tamil kavithai sms

500, 1000 என மொத்தமாக முத்தங்கள் தந்தாள் செல்லாமல் போகும் என்று,
100,100 ஆக தருகிறேன் என்றாள், தினம் தினம்
முத்தங்கள் தொடரும்...

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

பெண்மை - penmai

En alagu Kavithai nee