வலிகள் - valaikal

கவிதை பூ மகளே தூங்கு
உன் வலிகள் எல்லாம் தீர வானமகளை வேண்டி கொள்வேன்
தேவை பட்டாள் உன் தாயக இறுப்பேன்

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free