காவலன் - kavalan


அவள் பேச்சை கேட்ட நாள் முதல் 
அவன் உறங்க கவிஞன் ஆனான்
விழித்து இருக்கும் நேரம் எல்லாம் 
அவள் முகம் பார்க்க காத்து காவலன் ஆனான் 


Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free