கருவறை - karuvarai

கவிதை தோற்று போனது உன் காதலின் முன்னால்
உன் கருவறையில் பிறக்கவில்லை என்று ஏங்கி நின்றான்
உன் பாசம் கிடைத்த பின்னால

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free