தேடல் - thedal

அழகு தேவதை அவள் இதழ்களால் தரும் அமுதம் இல்லாமல்
இன்று
கண்கள் மூடி கவிதை தேரில் ஏறி அவள் இதழ் தேடும் பயணம்
 

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free