தேடல் - thedal

அழகு தேவதை அவள் இதழ்களால் தரும் அமுதம் இல்லாமல்
இன்று
கண்கள் மூடி கவிதை தேரில் ஏறி அவள் இதழ் தேடும் பயணம்
 

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

கேள்வி , பதில்- kelvi pathil

love kavithai sms in english