சுமங்கலி - sumangali

வானம் அதன் முகத்தில் வைத்துகொண்ட பெரும் குங்குமம் சூரியன் தான்.
எப்போதும் இந்த வானம் சுமங்கலி.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

1 comment:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free