தேன்

வெண்மேகம் தந்தது பனித்துளி,
அவள் பார்வை தான் இன்று
எனக்கு கிடைத்த தேன்துளி,
தேன் தான் அவள் பேசும்
குழந்தை மொழி.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free