விழி

தாமரை பூ அவள் தாகம் கொள்வாள் காத்திருப்பாள்,
என் வருகைக்காக ஜன்னல் ஓரம் (இரு மின்னல்)
அவள் விழிகள் தான் அது

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free