பட்டாம்பூச்சி

அழகு பட்டாம்பூச்சி அவள் கன்னம்
தொட்ட காரணத்தால் கவிதை வந்துருச்சு,
அவள் பாதம் பார்த்த நாள் முதல்
பண்ணை வீடும் , பல்கலை கழகமும்
ஒன்றாக போனதே.

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

En alagu Kavithai nee