பட்டாம்பூச்சி

அழகு பட்டாம்பூச்சி அவள் கன்னம்
தொட்ட காரணத்தால் கவிதை வந்துருச்சு,
அவள் பாதம் பார்த்த நாள் முதல்
பண்ணை வீடும் , பல்கலை கழகமும்
ஒன்றாக போனதே.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free