நட்சத்திரம்

பிறை நிலா அவலுடன் சேர்ந்து
ஒளிர நிற்கும் நட்சத்திரம் நான்,
நிலவு அவள் தேய்வதனால்
மனம் கேட்காமல் உயிர் விட்டு மண்ணில் சாய்ந்தேன்,
மீண்டும் மலராக வருவேன்
அவள் வளரும் முகம் பார்க்க...

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free