பெண்மை - penmai

penmai 
மென்மை தானே பெண்மை,
இருள் வானில் எழுந்துனிற்கும் நிலவு
அது மென்மை அது தான் பெண்மை,
கொட்டும் மழை அதில் கொஞ்சி பேசும் வார்த்தை
அது மென்மை அது தான் பெண்மை

Loading the player...

Tamil Short Film - Love Your Love - Romantic Tamil Short Film - Red Pix Short Film - Shortfundly I started writing on new social blogging platform http://sozialpapier.com/ . Catch me if you can

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

3 comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free