சாரல்

சாரல் காற்றும் சங்கீதம் பாடும்,
மேகம் மறைத்த நிலவுக்கு பேச ஆசை வரும் போது
நெஞ்சோடு கவிதை நிற்காமல் வரும் மழையாக

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

2 comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free