சாரல்

சாரல் காற்றும் சங்கீதம் பாடும்,
மேகம் மறைத்த நிலவுக்கு பேச ஆசை வரும் போது
நெஞ்சோடு கவிதை நிற்காமல் வரும் மழையாக

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

En alagu Kavithai nee