பூவுக்கும் வேர்க்கும் - Poovukkum Verkkum

அவள் ஓடி வந்து நின்ற பின் தான் எனக்கு தேரிந்தது
பூவுக்கும் வேர்க்கும் என்று

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free