கருவறை - Karuvarai

கருவறை அதில் என்னுடன் இல்லை
ஆனால் என் வாழ்நாள் முழுவதும் வரபோகிறாள் "கணிபொறி"

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free