சிவப்பு-red

அவளிடம் என் காதலை சொன்னபோது
அவள் கண்கள் சிவந்தன!

அப்போது எனக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை
என் கன்னம் சிவக்கும் என்று!

அவள் உதட்டுச்சாயம்..

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free