வானவில்

வானவில் வண்ணங்கள் மறைந்து போகும்,
பெண்ணே உன் புன்னகை என்னில்
புதைந்து போகும்.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free