பகல்பொழுது-pagalpoluthu

என் தலைமுடி கோதிடும்
தலையணை தோழி பக்கத்தில் வரவில்லை
நேரம் "பகல்பொழுது"

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free