முதல் கவிதை

நான் எழுதிய முதல் கவிதை
இரண்டு வரிகள் தான்
"அவள் உதடு"

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

En alagu Kavithai nee