முதல் கவிதை

நான் எழுதிய முதல் கவிதை
இரண்டு வரிகள் தான்
"அவள் உதடு"

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

6 comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free