ஹாப்பி தீபாவளி - Kathal kavithai


காலைவேலை,
50 களில் (விழுக்காடு) இமை சேர்த்து கிட்டும் காதல் பார்வை
விரல்களில் விளையாடி
புன்னகையில் பூஷ்வானம் வைத்து
இதழில் முத்த தீபாவளி தொடங்கி வைத்தாள் என் காதலி

ஹாப்பி தீபாவளி ...

Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free