ரோஜா - roja

கொஞ்சும் அவள் இதழ் , அதனை கொஞ்சம் பார்க்காவிட்டால் 
கோவித்து கொள்ளும் இவன் காதல் ரோஜா Please Post Your Comment

சாபம் - saapam

அவளுக்கு பிடித்த அவன் கவிதைகளும்
அவனுக்கு பிடிக்காத அவள் இல்ல தனிமையும் 
எப்போதும் அவன் பக்கத்தில் இருக்குதடி


Please Post Your Comment

நியாபகம் - niyabagam

இரவெலாம் உன் நியாபகங்கள் 
அவன் இதயம் அதை நனைக்குதடி,
இவன் கண்களும் உன் காதலை பார்க்க 
இமை மூடாமல் நிற்குதடி


Please Post Your Comment

காகித கவிதை - kakitha kavithai


காகிதத்தில் கவிதை எழுதி கலைத்து விட்டதால்
இன்று
அவள் இதயத்தில் எழுத துணிந்தேன் காதல் எனும் கவிதை

I started writing on new social blogging platform http://sozialpapier.com/ . Catch me if you can


Please Post Your Comment

பெயர் - peyar

உதடுகள் உன் பெயர் சொல்ல மறுக்குதடி
அவன் இதயம் உன் பெயர் சொல்லுவதை நிறுத்த மறுக்குதடி
Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free