வானம் - vaanam

வானமும் மேகமும் போல அவன் காதல் கொண்டான் 
உலகம் இதை புரிந்து கொள்ளது 
அவள் இதயமும் புரிந்து கொள்ள மறுக்கிறது


Please Post Your Comment

இல்லாமல் - illamal

காதல் வேண்டாம் அவள் கண் பார்வை இல்லாமல் 
ஒரு இரவும் வேண்டாம் அவள் நினைவுகள் இல்லாமல் 
Please Post Your Comment

காவலன் - kavalan


அவள் பேச்சை கேட்ட நாள் முதல் 
அவன் உறங்க கவிஞன் ஆனான்
விழித்து இருக்கும் நேரம் எல்லாம் 
அவள் முகம் பார்க்க காத்து காவலன் ஆனான் 


Please Post Your Comment

வலிகள் - valaikal

கவிதை பூ மகளே தூங்கு
உன் வலிகள் எல்லாம் தீர வானமகளை வேண்டி கொள்வேன்
தேவை பட்டாள் உன் தாயக இறுப்பேன்

Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free