தெரியாது - theriyathu

உதிரம் ஓடும் வேகம் தெரியாது
உயிர் வாழ நான் சுவாசித்த காற்றின் அளவும் தெரியாது
உன் மீது கொண்ட காதலின் அளவும் நிச்சயம் எனக்கு தெரியாது

Please Post Your Comment

நிழல்-nilal

இரவினில் நிழல் தேறிவதில்லை
ஆம் நான் உன் நிழல் ஆகிவிட்டேன்

எறியும் விளக்கு தூங்குவதில்லை
ஆம் அவள் மீது கொண்ட காதலால்


Please Post Your Comment

உதிரம் - uthiram


உதடுகள் உறங்கும் வரை உன் பெயர் சொன்னேன்
உதிரம் ஓடும் இதயத்தால் நீ மட்டும் வேண்டும் என்று கேட்க துணிந்தேன்Please Post Your Comment

சாட்சி- satchi

உன் பேட்சை கேட்ட நாள் முதல் 
இவன் இதயம் உமை ஆச்சு 
இவன் கனவில் அடிக்கடி பார்க்கிறான் இவள் முகம்
அது தான் சாட்சி

Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free