விபத்து - vipaththu

காதல் என்னும் விபத்தால்
இன்று இவன் இதயத்தில் அறுவை சிகிச்சை,
உயிர் போனாலும் இவள் நினைவுகளுடன் 
வாழும் இவன் இதயம் 
மீண்டும் விபத்துக்களை சந்திக்க

Please Post Your Comment

பயணம் - payanam

விழிகளில் இவளை சிறைபிடித்தான் 
அந்த குற்றத்திற்கு தான் 
இன்று காதல் என்னும் கானகத்தில் 
அவள் நினைவுகள் என்னும் 
பேருந்தில் ஏறி ஒரு முடிவில்லா பயணம்

Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free