பார்க்காதே

இமையாலே பார்க்காதே
என் இதயத்தில் மழை சாரல்,
மௌனம்மாக பார்க்காதே
என் மனதில் காதல் தீ கொளுத்ததே,
கவிதையாக பார்க்காதே
என் கனவு அதை தொலைகாதே,

Please Post Your Comment

பாட்டி

குட்டி கதை சொல்லும் குழந்தை,
எப்போதும் கண்டிப்பாக இருக்கும் காவலன்,
அன்பாக உணவு கொடுக்கும் அம்மா,
எப்போதும் திட்டாத தேவதை,
அவள் என்னுடன் இல்லை. அவள் நினைவுகள் மட்டும்

Please Post Your Comment

கடை வீதி-kadai veethi

kadai veethi
கடை வீதி வந்தால்,
கண்களால் கவிதை தந்தாள்,
பொருள் ஏதும் வாங்காமல்
என் இதயம் வாங்கி போனால்.

Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free