களவாணி - kalavani

kalavani
எண்ணங்களில் இருந்து கொண்டு எழு சுரங்கள் எழுப்பாதே,
உன் காதல் பாடல் கேட்பதால் கனத்து நிற்கும்
இவன் "களவாணி இதயம் "

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free