இவனும் இவளும்

தோய்ந்த இந்த இதயம்
தூரத்தில் இருந்து கிடைத்த பார்வை
துவளாத காகித காதல்
தூக்கம் இருந்தும் விழித்திருக்கும் இதயம் காதலில்
"இவனும் இவளும்"

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free