இமை மூடாமல் ஒரு கனவு - tamil kavithai in kathal

மின்சாரம் இல்லாமல் போனது இன்று வசதியாகி போனது ,
இமைகளின் தூரத்தில் நானும் அவளும் இமை மூடாமல் ஒரு கனவு 

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

love kavithai sms in english

கேள்வி , பதில்- kelvi pathil