பாதரசம் என் காதலி - Tamil kavithai

பாதரசம் போல தொட்டு போசினால் விட்டு போகிறாள் என் காதலி
தொட்டு கொள்ளவா இல்லை கட்டி கொள்ளவா...

இதழால் தொடவா... , விரலால் தொடவா...Please Post Your Comment

தீபம் அவள் - kathal kavithaigal in tamil

என் இரவில் ஒளிர் விடும் தீபம் அவள்,
தொட்டால் சுடும்,
தொட்டு அனைத்தாள் சுகம்.

Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free