காதல் சுனாமி - kathal kavithai


காதலி, கடலாய் நிறைந்து கிடக்கும்உன் நியாபகங்கள்,
காதலால்  சுனாமி செய்து விட்டு போனாய் என் இதயத்தை,
முத்த நிவாரண நிதி தந்து என்னை கரைசேர்ப்பாயா....


Please Post Your Comment

பயணங்கள் ஓய்வதில்லை - love kavithai


கைவிரல் கோர்த்து காலைவேளை உன் இதழில் நான் செய்த முத்த பயணம்
உன் நினையுடன் எப்போதும் எனக்கு பயணங்கள் ஓய்வதில்லை

 

Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free