நகரும் நொடிகள், நகரா நினைவுகள் - kathal kavithai


காலைவேளை,
காதலி உன் விழி வழியே காதல் வலை வீசி கட்டி போட்டாய்.
உன் இதழ் திறந்து முத்தம் தந்து என் இதயம் துளைத்து போனாய்

நகரும் நொடிகள், நகரா உன் நினைவுகள்
தொடரும்.....


Please Post Your Comment

காதல் விழித்திரை - kathal kavithai


மழைத்திரை அதில் நனைந்தேன் நடுங்கவில்லை நான்
உன் காதல் விழித்திரை பார்வை படும் நேரம் நடுங்குகிறேன்


புன்னகை செய்தாய் நீ, மீண்டும் கேட்டேன் முத்த புன்னகை என் இதழில், உன் காதலன் நான்


Please Post Your Comment

இரு நொடி - iru nodi - kathal kavithai

உன் இதழோடு முத்த கதை பேசிய நாட்கள் வேண்டும்
அமாவாசை இரவாய் தொலைந்த நாட்கள் வேண்டாம்நகரும் , நகரா
இரு நொடி
உன்னக்காக (ஒரு நொடி) நானும்
எனக்காக (ஒரு நொடி) நீயும்


உன் காதல் (ஒரு நொடி)  என் கவிதை  (ஒரு நொடி)


Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free