காதல் ராட்டினம் - kathal kavithai in tamil

கடந்து செல்லும் முன் செய்யும் ஒர பார்வை,
அது எண்ணெய் ஊற்றாமல் எரியும் காதல் பார்வை,

ஒரு நிமிடம் என்றாலும்,
உயிர் வரை செல்லும் என் கட்டில் தோழியின் பார்வை என்னோ,
என்னை காதல் ராட்டினம் ஏறி உன் பின் சுட்டுறும் என் குழந்தை மனது


Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

பெண்மை - penmai

En alagu Kavithai nee