பயணங்கள் ஓய்வதில்லை - love kavithai


கைவிரல் கோர்த்து காலைவேளை உன் இதழில் நான் செய்த முத்த பயணம்
உன் நினையுடன் எப்போதும் எனக்கு பயணங்கள் ஓய்வதில்லை

 

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

கேள்வி , பதில்- kelvi pathil

love kavithai sms in english