வருவாள் , முத்தம் தருவாள் - kathirukkum kathal


இவன் இதயத்தில் ஆசை எனும் கண்களின் இமை துடிப்பில் கேட்கும் கேட்கும் ஓசை
இவன் இதயத்தின் பசி அறிவாள்,
அவன் இளமையின் பசி அறிவாலோ.
மனதின் தவிப்பு, அவள் முகம் பார்த்தபின் இல்லை.
என் இதழ் முத்தம் வாங்கி சென்று
என்னை கடன்காரன் ஆக்கி பார்க்க அவள் என்னோடு இல்லை

வருவாள் , முத்தம் தருவாள்

Popular posts from this blog

love kavithai sms in english

பெண்மை - penmai

En alagu Kavithai nee