இரவின் மீது கோவம் - kathalan vendum natkal

கோ(கோவம்) - கோ 


மாலை பொழுதில் அவளை பிரிந்து செல்லும் நேரம் எல்லாம் இந்த இரவின் மீது கோவம்
அவள் இருந்து போன தயனை பார்த்து இந்த இரவின் மீது கோவம்
அவன் கவிதையை எழுதி , அதை கேற்கும் காது இல்லா கோவம்
காதலி உன் மீது , கடல் அளவு கோவம்
போடி ...
Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free