அவன் காதல் வெயில் சாயும் - kathalan kavithai


அவள் சந்தோஷ நிலவனால்,
அவன் காதல் வெயில் சாயும்

அவள் மறக்காத கவிதையானால்,
அவன் இதழில் முத்தம் தரும் வேலையில்

Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

கேள்வி , பதில்- kelvi pathil

love kavithai sms in english