அவன் காதல் வெயில் சாயும் - kathalan kavithai


அவள் சந்தோஷ நிலவனால்,
அவன் காதல் வெயில் சாயும்

அவள் மறக்காத கவிதையானால்,
அவன் இதழில் முத்தம் தரும் வேலையில்

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free