இதயம் நிற்கும் வேலை - kathal varum

காதல் கிணற்றில் அவள் புன்னகை என்னும் மது அருந்தி
மயக்கத்தில் விழுந்துவிட்டேன்
இதயம் நிற்கும் வேலை , அவள் இதழ் முத்தம் தந்து காப்பாற்றி போனாலே


Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free