தொலைக்கவில்லை


அவள் புன்னகையை பார்த்த நாள் முதல் அவன் கவலைகளை தொலைத்தான் 
அந்த முதுமை காலத்தில் கை தடியை தொலைத்தான்

இன்னும் தொலைக்கவில்லை 'அவளை'.

Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free