தாய் - thaai

முடியாத பாசம்
உனக்காக அழுகும் விழிகள் 
நீ மட்டும் சாய்ந்து கொள்ள ஒரு தோள் 
உன்னை பசிக்காமல் பார்த்து கொள்ளும் ஒரே ஒரு தேவதை 

"அம்மா"

I started writing on new social blogging platform http://sozialpapier.com/ . Catch me if you can


Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free