தாய் - thaai

முடியாத பாசம்
உனக்காக அழுகும் விழிகள் 
நீ மட்டும் சாய்ந்து கொள்ள ஒரு தோள் 
உன்னை பசிக்காமல் பார்த்து கொள்ளும் ஒரே ஒரு தேவதை 

"அம்மா"

I started writing on new social blogging platform http://sozialpapier.com/ . Catch me if you can


Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

கேள்வி , பதில்- kelvi pathil

love kavithai sms in english