கடல் அலை - kadal alai

இவன் கடல் அலை போல காதல் செய்தான்
இவன் தொடாத கரை அவள் இதயம் மட்டும் தான்


Please Post Your Comment

கருவறை - karuvarai

கவிதை தோற்று போனது உன் காதலின் முன்னால்
உன் கருவறையில் பிறக்கவில்லை என்று ஏங்கி நின்றான்
உன் பாசம் கிடைத்த பின்னால

Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free