பயணம் - payanam

அவனை விட்டு பயணம் போகும் இவன் செல்ல புறா
அவள் இதயத்தில் எப்போது நடக்கும் இவன் காதல் பயணம் 


Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free