சாபம் - saapam

அவளுக்கு பிடித்த அவன் கவிதைகளும்
அவனுக்கு பிடிக்காத அவள் இல்ல தனிமையும் 
எப்போதும் அவன் பக்கத்தில் இருக்குதடி


Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free