பெயர் - peyar

உதடுகள் உன் பெயர் சொல்ல மறுக்குதடி
அவன் இதயம் உன் பெயர் சொல்லுவதை நிறுத்த மறுக்குதடி
Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free