பெயர் - peyar

உதடுகள் உன் பெயர் சொல்ல மறுக்குதடி
அவன் இதயம் உன் பெயர் சொல்லுவதை நிறுத்த மறுக்குதடி
Popular posts from this blog

பெண்மை - penmai

கேள்வி , பதில்- kelvi pathil

love kavithai sms in english