நியாபகம் - niyabagam

இரவெலாம் உன் நியாபகங்கள் 
அவன் இதயம் அதை நனைக்குதடி,
இவன் கண்களும் உன் காதலை பார்க்க 
இமை மூடாமல் நிற்குதடி


Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free