காகித கவிதை - kakitha kavithai


காகிதத்தில் கவிதை எழுதி கலைத்து விட்டதால்
இன்று
அவள் இதயத்தில் எழுத துணிந்தேன் காதல் எனும் கவிதை

I started writing on new social blogging platform http://sozialpapier.com/ . Catch me if you can


Please Post Your Comment

கவிதைகளை இலவசமாக ஈமெயிலில் பெற

No comments:

Post a Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free