இதய பரிசு - idhaya parisu

அவன் இதயத்தை கானவில்லை
தொலைத்த பொருளை தேடலாம்
ஆனால் அவளுக்கு பரிசாக கொடுத்த இதயத்தை என் தேட வேண்டும்Please Post Your Comment

தேடல் - thedal

அழகு தேவதை அவள் இதழ்களால் தரும் அமுதம் இல்லாமல்
இன்று
கண்கள் மூடி கவிதை தேரில் ஏறி அவள் இதழ் தேடும் பயணம்
 

Please Post Your Comment

Short film Acting jobs

Promote your short film on shortfundly for free